Klin­ka­de Sov­jetsång­er i vän­tan på Xi

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■KINA/RYSSLAND. Den rys­ke pre­si­den­ten Vla­di­mir Pu­tin har od­lat my­ten om sig själv som en macho­man, med hjälp av bil­der där han ri­der i ber­gen med bar över­kropp, fly­ger strids­flyg och pro­var skjut­va­pen.

Men i vän­tan på ett mö­te med Ki­nas pre­si­dent Xi Jin­ping i Pe­king i går val­de Vla­di­mir Pu­tin att vi­sa upp en mju­ka­re si­da.

Pre­si­den­ten sat­te sig vid en fly­gel och spe­la­de de­lar ur sång­er från Sov­jet­ti­den. (Tt-reu­ters)

FOTO: ALEXEI NIKOLSKIJ/AP

Ny, mju­ka­re si­da av Ryss­lands pre­si­dent Vla­di­mir Pu­tin, pi­a­no­man­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.