Po­li­sen: Bryt tyst­nads­kul­tu­ren

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■BROTT. En man i 30-års­ål­dern som job­ba­de som lä­ra­re på Löv­gär­des­sko­lan i Gö­te­borg sköts till döds i sin bil i tors­dags. Po­li­sen har än­nu ing­en gri­pen, miss­tänkt el­ler an­hål­len i sin från­va­ro ef­ter brot­tet.

Fle­ra ele­ver på sko­lan och and­ra per­so­ner i om­rå­det blev di­rekt vitt­nen till döds­skjut­ning­en. Trots det­ta har po­li­sen pro­blem att få in vitt­nes­mål då det rå­der en tyst­nads­kul­tur vid gröv­re brott, en­ligt pressta­les­per­son Chris­ter Fux­borg.

– Så är det, det finns en tyst­nads­kul­tur. (TT)

FOTO: ADAM IHSE/TT/ARKIV

Po­li­sen har än­nu ing­en gri­pen för döds­skjut­ning­en på Löv­gär­det i Gö­te­borg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.