Över 20 rym­de från fäng­el­se

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■HONDURAS. Över 20 gäng­med­lem­mar har rymt från ett av Honduras över­ful­la fäng­el­ser.

– De rym­de för att de skul­le trans­por­te­ras till ett nytt högsä­ker­hets­fäng­el­se och de vil­le in­te dit, sä­ger Ro­sa Gu­di­el, chef för kri­mi­nal­vårds­myn­dig­he­ten.

Fång­ar­na, som satt på en en­het för med­lem­mar från ett väl­känt gäng, rym­de i tors­dags men myn­dig­he­ter­na gick in­te ut med in­for­ma­tio­nen för­rän två da­gar se­na­re. I fäng­el­set, byggt för 8 000 per­so­ner, finns 17 000 fång­ar.

Myn­dig­he­ter­na ha­de i går än­nu in­te lyc­kats ta fast rym­mar­na. (Tt-reu­ters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.