Li­te om: Pa­tric Ljung­gren

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* Ål­der: 48 år. * Fa­milj: Gift med Jen­ni­fer. Två barn: Tim­jan, 14, och Wil­ton, 11. * Bor: Hus i Sten­hug­ge­ri­et * Gör: Sport­re­por­ter på P4 Halland samt hän­gi­ven hem­ma­ba­ga­re. * Öv­ri­ga in­tres­sen: ”Vi är en re­san­de fa­milj som bru­kar gö­ra ryggsäcks-se­mest­rar till oli­ka spän­nan­de plat­ser i värl­den”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.