VÄR­NA­MO VAR­BERG

Hallands Nyheter - - Sporten -

(0-0) -.

Bil­ly Nord­ström. Vä: Si­mon Nils­son, Oscar Jo­hans­son. Do­ma­re: Fred­rik Klit­te, Helsing­borg Publik: 1322.

SÅ VAR MAT­CHEN

Trots att mat­chen för­blev mål­lös sak­na­des in­te av­slut. Vär­na­mo vann den sta­tisti­ken med 11-6, varav 5-3 gick på mål. Det blev en gans­ka gri­nig histo­ria. Bo­is kun­de ho­ta i förs­ta halv­lek. men fick det job­bi­ga­re ef­ter pa­us. Starkt för­svars­spel bäd­da­de för po­äng­en.

SÅ SPE­LA­DE BO­IS

Jo­a­kim Wulff

Bil­ly Nord­ström An­ton Lil­jen­bäck Pär Asp Eric Nils­son

Eli­as An­ders­son Pe­ter Ny­ström Jo­a­kim Lind­ner Tho­mas Bo­akye

Kal­le Sö­der­ström Lu­ma­la Ab­du (ut 69) Av­by­ta­re: Pe­ter Dahlberg Se­basti­an Star­ke Hed­lund Gabri­el Altemark Vanneryr Christof­fer Ar­vids­son Isac Jo­hans­son Oli­ver Sta­ni­sic Jo­el Pal­mquist (in 69)

PLUSLIGAN

Jo­a­kim Lind­ner .................................... 20 Eli­as An­ders­son ................................... 19 Tho­mas Bo­akye ................................... 19 Jo­a­kim Wulff ........................................ 19 Kal­le Sö­der­ström ................................. 19 Pär Asp ................................................... 17 Bil­ly Nord­ström ................................... 16 Gabri­el Altemark Vanneryr ............. 13 Eric Nils­son ........................................... 15 An­ton Lil­jen­bäck ................................. 14 Oli­ver Sil­ver­holt ..................................... 8 Se­basti­an Star­ke Hed­lund ................... 7 Pe­ter Ny­ström ......................................... 7 Jo­el Pal­mquist ........................................ 6 Lu­ma­la Ab­du ............................................ 4

POÄNGLIGAN

2 Namn Tho­mas Bo­akye ............................. 3/0/3 Jo­a­kim Lind­ner .............................. 2/1/3 Eli­as An­ders­son ............................. 1/1/2 Kal­le Sö­der­ström ........................... 1/1/2 Gabri­el Altemark Vanneryr ....... 0/2/2 An­ton Lil­jen­bäck ........................... 1/0/1 Pe­ter Ny­ström ................................ 1/0/1 Lu­ma­la Ab­du ................................... 0/1/1

Bild: KENTA JÖNS­SON/ARKIV

KAL­LE GLÄNSTE. Kal­le Sö­der­ström var ett stän­digt hot mot Värnamos för­svar, trots det för­blev Bo­is mål­lö­sa mat­chen ige­nom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.