Dröm­mål när Skrea och Håff krys­sa­de

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOTBOLL/DIV 4 HALLAND: Jo­nat­han Svens­son bjöd på ett fan­tas­tiskt vac­kert mål när Skrea och Håff spe­la­de 1–1 (0–0) i ett der­by som i tra­di­tio­nens tec­ken bjöd på myc­ket fy­siskt spel.

– Ha­de mat­chen vi­sats på TV ha­de det bli­vit fram­rös­tat till årets mål, tyck­te Skrea-trä­na­ren Björn Samu­els­son.

Håff ha­de ti­di­ga­re ta­git led­ning­en ge­nom Daniel Alex­an­ders­son, som gjor­de sin förs­ta match för sä­song­en.

– Skönt att han är till­ba­ka, kon­sta­te­ra­de Håff-trä­na­ren Stig Kris­tens­son. Men vi gör ock­så en myc­ket bra lagin­sats i dag, för­svars­spe­let är ma­giskt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.