Fak­ta:

Sa­mir och Vik­tor

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

* Sa­mir Ba­dran: född 1990, från bör­jan känd från Pa­ra­di­se ho­tel.

* Vik­tor Frisk: född 1995, star­ta­de som mo­de­blog­ga­re.

* Sa­mir och Vik­tor träf­fa­des 2014 på en fit­nessga­la. Sam­ma år bil­da­des du­on och de de­bu­te­ra­de med lå­ten Suc­cess.

* Du­on har ti­di­ga­re va­rit med i Me­lo­di­festi­va­len med lå­tar­na Grou­pie och Ba­da nak­na.

* För lå­ten Ba­da nak­na blev de i fjol no­mi­ne­ra­de till en Gram­mis för årets låt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.