Ama­tö­rer ställs mot rik­ti­ga lä­ka­re

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

I den nors­ka me­di­cin­täv­ling­en ”Di­a­gnos­kam­pen” be­skri­ver rik­ti­ga pa­ti­en­ter si­na sym­tom, och två lag täv­lar om att stäl­la rätt di­a­gnos. Ett lag be­står av lä­ka­re – det and­ra av ama­tö­rer. SVT1 18.45

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.