Kor­rup­ta ledare gör pro­fit på skog

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

Ett av vår tids störs­ta mil­jö­brott skild­ras i ”Dox”do­ku­men­tä­ren ”The Bor­neo ca­se”. Fil­men hand­lar om sköv­ling­en av Bor­ne­os regn­skog och be­rät­tar vil­ka som tjä­na­de peng­ar på den. SVT2 22.20

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.