Youtu­be-pro­fi­len tes­tar lum­pen

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

| PLAY REALITY Youtu­be-pro­fi­len To­va Hel­ges­son är till­ba­ka med en and­ra sä­song av ”To­va tes­tar vux­en­li­vet”. I förs­ta av­snit­tet har To­va nyss fyllt 18 år och bli­vit myn­dig. Där­för ska hon tes­ta på nå­got jät­te­vux­et: näm­li­gen att gö­ra lum­pen. Hon får bland an­nat lä­ra sig att gö­ra upp eld, as­si­ste­ra kryp­skyt­tar och pro­va på att springa med krigs­ut­rust­ning. Till sin hjälp har hon kom­pi­sen Jim­mie Star, och till­sam­mans ut­för de oli­ka sor­ters ut­ma­ning­ar.

SVT PLAY

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.