Unik me­tod för för­sko­lan

Hallands Nyheter - - Sidan 1 -

För­sko­lor­na i Fal­ken­berg hop­pas bli ban­bry­tan­de i Sverige med ett nytt sätt att ar­be­ta. Med kva­li­tets­in­di­ka­to­rer som be­dö­mer var­je barns för­må­ga hop­pas man ba­na väg för en hög­re och jäm­na­re kva­li­tet i un­der­vis­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.