Sjuk­hu­set i Var­berg ut­re­der bris­ter

Hallands Nyheter - - Sidan 1 -

Bris­ter i sä­ker­he­ten har upp­da­gats se­dan för­svun­nen sjuk­husan­ställd miss­tänks ha ram­lat ner i con­tai­ner. Ar­bets­mil­jö­ver­ket ut­fär­da­de ome­del­bart för­bud mot kom­pri­ma­torn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.