Suc­cén Lo­vi­sa från Flex­box.

Hallands Nyheter - - Ledare -

Upp­täck suc­cén Lo­vi­sa från Flex­box! En post­lå­da de­sig­nad i Sverige och ut­veck­lad för att tå­la vårt hår­da kli­mat. Luc­kan kan lå­sas med nyc­kel och är in­syns­skyd­dad. Välj mel­lan sju oli­ka fär­ger. Med Nyt­ta & Nö­je be­ta­lar du en­dast 1545 kr (ord pris 1 745 kr) in­kl en per­son­lig skylt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.