Håll rent i na­tu­ren

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt - John­ni Holm

VAR­BERG. På vår pro­me­nad för­bi Sub­be fyr i Var­berg i sön­dags stöt­te vi på ett gäng tje­jer kläd­da i ne­ongrö­na väs­tar och med sop­säc­kar och grip­täng­er i hän­der­na i full färd med att ploc­ka skräp. Det vi­sa­de sig va­ra ett gäng från HK Var­berg som an­mält sig fri­vil­ligt för att ren­sa vår vack­ra strand­pro­me­nad med om­giv­ning­ar från det skräp som oan­sva­ri­ga be­sö­ka­re läm­nat ef­ter sig. He­der åt er tje­jer och Stort tack för ert ini­ti­a­tiv och er in­sats!

Nu är det ba­ra att hop­pas att vi al­la in­ser vårt an­svar för att vår fi­na na­tur ska få fort­sät­ta va­ra fri från bur­kar, flas­kor, plast­kas­sar och an­nat som in­te hör dit. Kom­mu­nen har satt upp sop­kärl på di­ver­se stäl­len från fäst­ning­en till Söd­ra Näs, låt oss an­vän­da dem!!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.