Fy­ra da­gars skol­vec­ka

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

SKO­LAN. Jag tyc­ker att vi ska ha fy­ra da­gars skol­vec­ka för jag an­ser att det är för kort med två da­gars le­dig­het. 1. Läng­re le­dig­het är bra 2. Man kan va­ra mer med si­na kom­pi­sar.

3. Man får mer tid att rö­ra på sig.

För det förs­ta får man läng­re le­dig­het och det tyc­ker jag är bra för då är man ute mer. För det and­ra kan man va­ra med si­na kom­pi­sar och det är ro­ligt. För det tred­je får man mer tid till att rö­ra på sig och då mår man bätt­re.

Jag kan verk­li­gen re­kom­men­de­ra fy­ra da­gars skol­vec­ka. Läng­re le­dig­het är bra, man får mer tid till si­na kom­pi­sar och man får mer tid till att rö­ra på sig.

Ian Bju­ren

klass 3:2 An­kar­sko­lan

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.