Ton­årspoj­ke kros­sa­de skol­föns­ter – åta­las

Hallands Nyheter - - Varberg -

VAR­BERG: På ton­årspoj­ke miss­tänks för att ha kros­sat en föns­terru­ta på Håstens­sko­lan nå­gon gång i mit­ten av no­vem­ber för­ra året. Kost­na­den för att re­pa­re­ra ska­dan gick på 3 152 kro­nor och nu be­gär Var­bergs kom­mun att för­äld­rar­na ska be­ta­la be­lop­pet i ska­de­stånd.

För­u­tom ska­de­gö­rel­sen står poj­ken även åta­lad för en otillå­ten mo­ped­kör­ning på en cy­kel­ba­na och brott mot kniv­la­gen på Väst­ra Vall­ga­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.