Mo­ped brann nä­ra Sö­der­bron

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

FAL­KEN­BERG: Cir­ka tio mi­nu­ter ef­ter mid­natt mot mån­dag brann en mo­ped på Plan­ka­gårds­vä­gen i Fal­ken­berg.

En­ligt rädd­nings­tjäns­ten, som fick åka till plat­sen för att släc­ka, brann for­do­net på en par­ke­ring på nämnda adress och ing­en bygg­nad el­ler an­nat fanns i när­he­ten.

Bild: CA­MIL­LA HENTSCHEL

ENGAGERAD CYKLIST. Per Svensson (S) cyklar själv till da­gis med sö­ner­na var­je dag. Här in­spek­te­rar so­nen Tage en av kom­mu­nens tjäns­te­cyklar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.