NYA GRAN­NAR

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

Kär­ne­bygd 3:4, Kär­ne­bygd 208, Ätran. Säl­ja­re: Bo Gös­ta Al­ling. Kö­pa­re: Si­mon Karl Ax­el Holm. Kö­pe­sum­ma: 825 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 466 000 (2014) kro­nor.

Ese­red 1:129, Ese­reds­vä­gen 10, Ätran. Säl­ja­re: Rolf Ivar Bör­jes­son och Gun Lis­beth Bör­jes­son. Kö­pa­re: Jan Ös­ten Ro­land Erts­born. Kö­pe­sum­ma: 1 100 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 425 000 (2015) kro­nor.

Fredsvän­nen 1, Monar­ki­vä­gen 1, Fal­ken­berg (fle­ra adres­ser finns). Säl­ja­re: Fal­ken­bergs kom­mun. Kö­pa­re: SMEBAB Cy­an AB. Kö­pe­sum­ma: 4 340 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 420 000 (2015) kro­nor.

Gal­tås 1:84, Krå­gens Väg 16A, Glom­men. Säl­ja­re: Sten Gustav Harald Båth. Kö­pa­re: Mag­nus Sven Gustav Båth och An­ders Sven Harald Båth och Hen­rik Sten An­ders Båth. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 918 000 (2015) kro­nor.

Skrea 6:20, Golf­vä­gen 4, Fal­ken­berg. Säl­ja­re: Gabri­el Sco­li­e­ri och Ma­ria He­le­ne Le­vin. Kö­pa­re: Gabri­el Sco­li­e­ri. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 279 000 (2015) kro­nor.

Ber­wald 8, Trum­pet­vä­gen 16, Fal­ken­berg. Säl­ja­re: Dero­me Hus AB. Kö­pa­re: Ruth Madeleine Gun­nars­son och Per Mikael Da­vid Gun­nars­son. Kö­pe­sum­ma: 460 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: Re­do­vi­sas ej

Skä­ran 4, Bon­de­ga­tan 17, Fal­ken­berg. Säl­ja­re: Ble­rim Kel­men­di. Kö­pa­re: Mar­tin Da­ni­el Örte­gren och Ida Pia Oli­via Lin­decrantz. Kö­pe­sum­ma: 2 600 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 167 000 (2015) kro­nor.

Di­ges­gård 3:101, Di­ges­gårds­ring­en 10, Glom­men. Säl­ja­re: Gun Ing Britt Karls­son och Ar­ne Inge­mar Karls­son. Kö­pa­re: Eva Lot­ta Kristi­na Nils­son. Kö­pe­sum­ma: 2 650 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 538 000 (2015) kro­nor.

Ha­kestad 1:3. Säl­ja­re: Karl Her­bert Bör­jes­son. Kö­pa­re: Eva Su­san­ne Thors­son och Rolf Ken­neth Thors­son och Rolf Ur­ban Thors­son. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 554000 (2014)

Ro­sen­dal 1:43, Törn­ros­vä­gen 26, Glom­men. Säl­ja­re: Hans Enar Ros­gardt. Kö­pa­re: Hans Tom­my Kristi­an Ros­gardt. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 456 000 (2015) kro­nor.

Kum­meln 7, Tvär­vä­gen 5, Fal­ken­berg. Häss­lås 4:7, Häss­lås Kvarn 234, Lån­gås. Säl­ja­re: Tho­rulf Jo­el Pet­ters­son. Kö­pa­re: Lars Olof Gunnar Paul­son. Kö­pe­sum­ma: 800 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 483 000 (2015) kro­nor.

Kär­re­berg 3:84, Fors­vä­gen 16, Ves­sige­bro. Säl­ja­re: Bör­je Mat­ti­as Hjort och Ann-so­fie Hjort. Kö­pa­re: Bör­je Mat­ti­as Hjort. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 051 000 (2015) kro­nor.

Oko­me 3:94, Ätra­fors­vä­gen 4A, Ul­la­red. Säl­ja­re: An­ders Bengt Ce­der­waldh. Kö­pa­re: Jo­han Olov Fjord­gren och Anet­te Ma­rie Fjord­gren. Kö­pe­sum­ma: 1 250 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 610 000 (2014) kro­nor.

Kogs­torp 1:16, Skin­nar­lyng­en Furu­dal 207, Ul­la­red. Säl­ja­re: Knut Fol­ke Sig­mund An­ders­son. Kö­pa­re: Lil­ly Ing­e­gärd An­ders­son. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 310 000 (2015) kro­nor.

Gam­la­ryd 1:2, Nyrydsvä­gen 11, Älv­se­red. Säl­ja­re: Lar­so­lof Dahl­gren. Kö­pa­re: Kirsti Kai­ja Tu­u­lik­ki Ant­ti­la och Hans Göran Had­ders. Kö­pe­sum­ma: 860 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 469 000 (2014) kro­nor.

Heås 1:2, Heås 103, Ul­la­red. Säl­ja­re: Astrid Ma­ria Jo­hans­son. Kö­pa­re: Britt-ma­rie Ani­ta Mag­nus­son och Eric Mar­cus Fa­ger­man och Han­na The­re­se Man­bring. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 2 365 000 (2014) kro­nor.

Ro­sen­dal 2:49, Kläng­ros­vä­gen 13, Glom­men. Säl­ja­re: Jan Jo­hans­sons döds­bo. Kö­pa­re: An­na Christi­na An­ders­son och Jo­nas Mag­nus An­ders­son. Kö­pe­sum­ma: 2 525 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 227 000 (2015) kro­nor.

Tr­ö­inge 6:96. Säl­ja­re: Fal­ken­bergs kom­mun. Kö­pa­re: Kyn­nings­rud Fal­ken­berg AB. Kö­pe­sum­ma: 6 985 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 2 638 000 (2013) kro­nor.

Jun­ka­gård 1:6, Jun­ka­gård 102, Ätran. Säl­ja­re: Per Olof An­ders­son. Kö­pa­re: Bo Inge Tom­my An­ders­son. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 327 000 (2015) kro­nor.

Jun­ka­gård 1:3, Jun­ka­gård 201, Ätran. Säl­ja­re: Evy Bir­git­ta Hil­de­gard An­ders­son och Per Olof An­ders­son. Kö­pa­re: Bo Inge Tom­my An­ders­son. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 3 649 000 (2014) kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.