Hö­ger­man blir pre­miär­mi­nis­ter

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■ FRANKRIKE. Kon­ser­va­ti­ve Édou­ard Philip­pe blir ny pre­miär­mi­nis­ter i Frankrike.

Be­slu­tet är in­te över­ras­kan­de. Philip­pe har nämnts fli­tigt i spe­ku­la­tio­ner­na un­der den se­nas­te ti­den och var hu­vudfa­vo­rit i frans­ka tid­ning­ar. Pre­si­dent Em­ma­nu­el Macron hop­pas nu kun­na loc­ka hö­ger­väl­ja­re i par­la­mentsva­let i ju­ni. – Han vill för­sö­ka ska­pa en så bred ma­jo­ri­tet som möj­ligt, kon­sta­te­rar stats­ve­ta­ren Ber­nard Sa­nanès från opi­ni­ons­in­sti­tu­tet Ela­be i tv-ka­na­len BFMTV. (TT)

Édou­ard Philip­pe.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.