Ex­pert tror att Kaj Lin­na fri­as

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■ BROTT. Livs­tids­döm­da Kaj Lin­na ver­kar ha den star­kas­te han­den in­för rät­te­gång­en som in­leds i dag som kan fri­kän­na ho­nom från mor­det i Ka­la­mark. Be­vis­ning­en är li­ka gam­mal som brot­tet och hu­vud­vitt­nets tro­vär­dig­het ris­ke­rar att sän­kas av me­di­e­upp­gif­ter.

An­na Kal­dal, do­cent i pro­cess­rätt, sä­ger att en fri­an­de dom är san­no­lik när ett äld­re fall be­vil­jas res­ning.

– Be­vis­ning är en färskva­ra. Det är all­tid svå­ra­re att fast­stäl­la vad som har hänt med hjälp av gam­malt material. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.