Dot­tern: Ma­na­de mig att dö­da

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■ ARBOGAFALLET. En av den mord­miss­tänk­ta 42-åring­ens dött­rar vitt­na­de i går om det förs­ta mor­det i Arbogafallet, det på ma­ken som­ma­ren 2015. Dot­tern vil­le in­te att 42-åring­en skul­le va­ra kvar i sa­len.

Dot­tern be­rät­ta­de, en­ligt Eskilstu­na-ku­ri­rens rap­por­te­ring från Väst­man­lands tings­rätt, hur 42-åring­en upp­ma­nat hen­ne att dö­da ma­ken.

– Hon tyck­te att vi skul­le knac­ka på mitt i nat­ten och slå ho­nom i hu­vu­det med ett ba­se­ball­trä.

Dot­tern be­rät­ta­de att även hen­nes sys­kon upp­ma­nats att dö­da ma­ken. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.