Spår säk­ra­de ef­ter 19-åring

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■ BROTT. En 19-årig kvin­na från en ort i Häl­sing­land sak­nas se­dan nat­ten mot sön­dag.

Un­der nat­ten till i går ska det ha fram­kom­mit upp­gif­ter som led­de till att tre män i 20-års­ål­dern häm­ta­des in till för­hör. De an­hölls se­na­re av åkla­ga­re och är miss­tänk­ta för män­ni­sko­rov. Po­li­sen har säk­rat spår vid en av­spär­rad fas­tig­het. – In­nan­för av­spärr­ning­ar­na har man hit­tat spår men jag kan in­te gå in på vad det är för nå­got, sä­ger Chris­ter Nordström, pressta­les­per­son vid po­li­sen re­gi­on Mitt. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.