Fram­steg för hb­tq-rättigheter

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■ VÄRL­DEN. Fär­re län­der för­bju­der ho­mo­sex­u­el­la re­la­tio­ner än för tio år se­dan, och fler hb­tq-per­so­ner har rätts­ligt skydd mot dis­kri­mi­ne­ring, vi­sar en ny rap­port från hb­tq-or­ga­ni­sa­tio­nen ILGA. Men trots det­ta är ho­mo­fo­biskt våld och över­grepp fort­satt ut­bred­da. (Tt-reu­ters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.