USA: Kre­me­ring dol­de mass­mord

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

SYRIEN. USA har be­vis för att den sy­ris­ka re­gi­men byggt ett kre­ma­to­ri­um i när­he­ten av mi­li­tär­fäng­el­set Sed­naya i Da­mas­kus för att döl­ja spå­ren av tu­sen­tals mör­da­de fång­ar.

Den ame­ri­kans­ka re­ge­ring­en har sa­tel­lit­bil­der på vad som på­stås va­ra det ak­tu­el­la kre­ma­to­ri­et som vi­sar hur snö smäl­ter på an­lägg­ning­ens tak. Bil­der­na de­la­des ut till re­port­rar i går.

Ti­o­tu­sen­tals män­ni­skor tros ha spär­rats in i det ökän­da fäng­el­set un­der lan­dets sex år långa in­bör­des­krig. (Tt-reu­ters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.