War­bergs nya tuf­fing

Hallands Nyheter - - Väder & Vind - Mat­ti­as Nils­son 010-471 53 42 ∙ mat­ti­as.nils­son@hn.se

”Jag har ju tem­pe­ra­men­tet, men det blir bätt­re med åren. Man får bi­ta ihop och för­sö­ka hål­la sig lugn”

AMANDA AHOLA

Amanda Ahola he­ter tje­jen som ska spet­sa till War­berg IC:S de­fen­siv. – Det känns skönt att det kom­mer ut så man slip­per al­la frå­gor vart man ska ta vägen, sä­ger hon.

21-åri­ga Amanda Ahola, med Ty­resö Troll­bäc­kens IBK som se­nas­te klubb­dress, är upp­vux­en i Hud­dinge men har även pro­vat på spel i Kais Mo­ra och Uppsa­la.

– Jag var i Mo­ra i ett år, men fick hem­läng­tan så då gick jag över till Uppsa­la och kun­de fort­fa­ran­de bo hem­ma, be­rät­tar Amanda Ahola med 14 U19-lands­kam­per och ett Vm-guld på me­rit­lis­tan. NU ÄR DET dags att flyt­ta igen. Men den här gång­en går fär­den söderut. Och Amanda kän­ner sig mer mo­gen.

– Gud ja, jag var 19 år när jag gick till Mo­ra och ha­de pre­cis ta­git stu­den­ten. Jag har ve­lat flyt­ta ett bra tag nu och är förberedd.

Amanda kän­ner att Var­berg är en stad som kan pas­sa hen­ne. I lör­dags var hon på be­sök och skrev på ett tvåårs­kon­trakt.

– Bor man i Stockholm vet folk knappt vad in­ne­ban­dy är. En li­ten stad loc­kar mig, det är mer charmigt, sä­ger Amanda

Hon upp­vak­ta­des även av FBC Mal­mö - men Ssl-kon­kur­ren­ten från Skå­ne fick nob­ben.

– Jag kom gans­ka långt med dem ock­så, men det blev War­berg. Det kän­des rätt.

Amanda är en kvick spe­la­re och en tuf­fing, trots sin ringa stor­lek.

– Jag har ju tem­pe­ra­men­tet, men det blir bätt­re med åren. Man får bi­ta ihop och för­sö­ka hål­la sig lugn.

Un­der som­ma­ren kom­mer Amanda trä­na fys på egen hand och hål­la igång spe­let med ett lag i Stockholm. I au­gusti går flytt­las­set till Väst­kus­ten.

– JAG TYC­KER War­berg gjor­de det bra i fjol de gång­er de möt­te oss, och de skräll­de ju mot Tä­by så la­get har vi­sat att det finns en po­ten­ti­al. Det ska bli spän­nan­de. Jag ser fram emot det jät­te­myc­ket.

Wic har ock­så ögo­nen Ida Ör­nqvist, även hon back från Ty­resö Troll­bäc­ken.

– Ing­et är klart när det gäl­ler Ida, men det är långt gånga dis­kus­sio­ner, sä­ger sport­che­fen Andre­as Wah­man.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.