Da­vis Cup-match mot Li­tau­en i Båstad

Hallands Nyheter - - Sporten -

TENNIS: När Da­vis Cup i hös­tas var till­ba­ka i Båstad ef­ter 16 år vann Sverige in­te en en­da match mot Ne­der­län­der­na.

Men det av­skräc­ker in­te ten­nisför­bun­det som läg­ger även hös­tens match mot Li­tau­en i Båstad.

Då, den 15–17 sep­tem­ber, ska de svenska ten­nisher­rar­na för­sö­ka ta sig till­ba­ka till lag­täv­ling­ens and­ra­di­vi­sion.

”Det skul­le va­ra rik­tigt ro­ligt att få vin­na på hem­ma­plan. Nu har vi en hel som­mar fram­för oss, spe­lar­na får kon­cen­tre­ra sig på sitt och när det när­mar sig kom­mer vi se till att för­be­re­da oss på all­ra bäs­ta sätt”, sä­ger Dc-kap­te­nen Jo­han Heds­berg i ett press­med­de­lan­de.

Bild: OLA FOLKESSON

UTE I FRIS­KA LUFTEN. Pe­der Berg­dahl drab­ba­des av en stro­ke men gol­fan­det har be­tytt myc­ket för ho­nom i re­ha­bi­li­te­rings­syf­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.