Al­bin Ek­dal till­ba­ka i full trä­ning med HSV

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOTBOLL: Al­bin Ek­dal, mitt­fäl­ta­re i Ham­burg och Sve­ri­ges fot­bolls­lands­lag, är från och med tis­dag till­ba­ka i full trä­ning ef­ter sin mus­kel­brist­ning i bak­si­dan av väns­ter lår, skri­ver Af­ton­bla­det.

När 27-åring­en hal­ta­de av pla­nen i mö­tet med Dort­mund den 4 april be­fa­ra­des sä­song­en va­ra över, och Ek­dal såg ut att missa Vm-kval­mat­chen mot Frankrike på Fri­ends Are­na den 9 ju­ni.

Nu pe­kar det mot att Ek­dal är till­ba­ka re­dan till streck­mat­chen mot Wolfs­burg i den sista om­gång­en av bun­de­s­li­ga på lör­dag, där Ham­burg mås­te vin­na för att und­vi­ka kval­spel.

– Vi får se hur hans kropp re­a­ge­rar på trä­ning­en i vec­kan. Han lär nog in­te gå rakt in i star­tel­van, men för­hopp­nings­vis kan han ta plats i trup­pen, sä­ger Ham­burgs pressta­les­man Philipp Lang­er till Af­ton­bla­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.