Match­gui­de: Sverige–slo­va­ki­en

Hallands Nyheter - - Sporten -

* Vad: Is­hoc­key-vm, grupp A. * Var: Lanx­ess Are­na, Köln. * När: Tis­dag kl 12.15. * Tv/ra­dio: TV4 kl 12.00/ SR P4 kl 12.10. * Tis­da­gens öv­ri­ga mat­cher, grupp A (Köln): Ryss­land–usa (16.15, TV4), Tyskland–lett­land (20.15, C Mo­re). Grupp B (Pa­ris): Vi­tryss­land–nor­ge (12.15, C Mo­re), Tjec­ki­en–schweiz (16.15, C Mo­re), Kanada–finland (20.15, TV12).

SVERIGE * Mål­vak­ter: 35 Hen­rik Lun­dqvist (30 Vik­tor Fasth, 31 Ed­die Läck). * Back­par: 6 An­ton Strål­man, 77 Victor Hed­man – 25 Jo­nas Bro­din, 23 Oli­ver Ek­man Lars­son – 3 John Kling­berg, 24 Alex­an­der Ed­ler – 5 Philip Holm. * Ked­jor: 28 Eli­as Lind­holm, 49 Victor Rask, 92 Gabri­el Lan­de­skog – 15 Oscar Lind­berg, 19 Nick­las Bäck­ström, 29 Wil­li­am Ny­lan­der – 42 Jo­a­kim Nordström el­ler 18 Den­nis Ever­berg, 71 Wil­li­am Karls­son, 34 Carl Sö­der­berg – 20 Jo­el Lun­dqvist, 16 Mar­cus Krüger, 22 Jo­el Eriks­son Ek. * Öv­ri­ga for­wards: 48 Carl Kling­berg, 67 Li­nus Omark.

SLO­VA­KI­EN * Mål­vak­ter: 33 Ju­li­us Hu­da­cek (32 Ja­roslav Ja­nus). * Back­par: 11 Pe­ter Ce­resnak, 61 Pe­ter Trs­ka – 26 Ju­raj Mi­kus, 28 Mar­tin Ger­nat – 8 Mi­chal Sr­sen, 65 Mi­chal Caj­kov­sky – 12 Edu­ard Se­di­vy. * Ked­jor: 19 Michel Mik­lik, 55 Ma­rio Bliznak, 87 Mar­cel Ha­scak – 6 Lu­kas Cing­el, 18 An­drej Kud­r­na, 80 To­mas Hrn­ka – 22 Vla­di­mir Dra­vecky, 79 Li­bor Hu­da­cek, 82 Pa­vol Ska­licky – 24 Ja­kob Su­ja, 42 To­mas Zi­go, 59 An­drej Stast­ny. * Extra­for­ward: 21 To­mas Ma­tousek. (TT)

Bild: JANERIK HENRIKSSON

Myc­ket ska gå rätt väg i grup­pav­slut­ning­en om Tre Kro­nor – med, från väns­ter, Victor Hed­man, Nick­las Bäck­ström, Oli­ver Ek­man Lars­son och Wil­li­am Ny­lan­der – ska få stan­na i Köln för kvarts­fi­na­len i is­hoc­key-vm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.