Ri­pa by­ter ski­dor­na mot ka­not

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

Hon tog guld och sil­ver i OS i Sotji, men nu är det slut­täv­lat på ski­dor för pa­raspor­ta­ren He­le­ne Ri­pa.

”Jag har all­tid dri­vits av mo­ti­va­tio­nen av att kun­na pre­ste­ra på topp när det gäl­ler som mest. Ty­värr finns in­te den driv­kraf­ten kvar och jag kän­ner att jag in­te har mer att ge ski­dåk­ning­en”, sä­ger hon i ett press­med­de­lan­de.

Där­e­mot är det in­te slut på elit­sats­ning­en: ”Jag har hit­tat en stor gläd­je och ut­ma­ning i att täv­la i ka­not och kom­mer att fort­sät­ta min sats­ning där”, sä­ger Ri­pa.

Ef­ter ba­ra ett års padd­lan­de lyc­ka­des hon kva­li­fi­ce­ra sig till Pa­ra­lym­pics i Rio de Ja­nei­ro i fjol där hon kom fem­ma.

He­le­ne Ri­pa tog guld i 15 km klas­siskt på ski­dor i Sotji 2014, samt sil­ver i mix­sta­fett, till­sam­mans med Ze­basti­an Mo­din. Så sent som i feb­ru­a­ri tog Ri­pa och Mo­din sil­ver vid skid­pa­raspor­tar­nas VM i sta­fett.

Bild: BJÖRN LARS­SON ROSVALL

SIKTAR PÅ ME­DALJ. Just nu är Em­ma Dahl­ström myc­ket i gym­met och kör re­hab. Men bort­om kors­bands­ska­dan häg­rar det sto­ra må­let: en Os-me­dalj i vin­ter i syd­ko­re­ans­ka Py­e­ong­chang.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.