Gra­tis nö­je i som­mar

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - MALIN EI­RE­FELT 0721-91 12 67 malin.ei­re­felt@hn.se

Park­te­a­terns schema är här och det rym­mer bå­de fa­mil­je­te­a­ter, svensk pop och stor­band.

Ons­dag till sön­dag finns det nå­got att ta del av i So­ci­tets­par­ken i Var­berg i som­mar.

– Programmet rym­mer klas­si­ker som Var­berg Big Band, Bo­he­mia, Chuck Ber­ry Ma­nia och Vi­er Bril­len, sä­ger Sa­ra Bernd­ts­son från Var­bergs kom­mun.

Dess­utom kom­mer en del in­ter­na­tio­nel­la ar­tis­ter på be­sök.

– Det ska bli jät­te­spännn­de att hö­ra Emel Mathlout­hi. Det är en tu­ni­sisk ara­bisk­ta­lan­de ar­tist.

Nytt för i år är att det ord­nas eve­ne­mang fär­re da­gar i vec­kan, men läng­re in i au­gusti. Dess­utom ges tre fa­mil­je­fö­re­ställ­ning­ar på ef­ter­mid­da­gar.

– Man kan bå­de upp­täc­ka nå­got nytt och åter­se gam­la fa­vo­ri­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.