Mc­cart­ney vi­sar upp Pi­ra­tes-mun­de­ring

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

FILM: In­te myc­ket har va­rit känt om roll i kom­man­de Pi­ra­tes of the Carib­be­an-fil­men. Men nu har en af­fisch dykt upp på Mc­cart­neys Instagram där den gam­le Be­at­les-med­lem­men po­se­rar i full sjö­rö­varut­styr­sel med hatt och ett stort svart lösskägg. Men nå­gon bä­ran­de roll är det nog in­te frå­ga om. En­ligt saj­ten De­ad­li­ne Hol­ly­wood spe­lar Mc­cart­ney rol­len som ”fäng­el­se­vakt num­mer två”. Sir Paul är in­te den förs­ta rock­le­gen­da­ren som hop­par in i pi­rat­se­ri­en om Jack Spar­row. Rol­ling Sto­nes-gi­tar­ris­ten Keith Ri­chards

gjor­de en li­ten roll i I främ­man­de far­vat­ten re­dan 2011. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.