Em­ma­bo­da­fes­ti­va­len läg­ger ned

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

MU­SIK: Em­ma­bo­da­fes­ti­va­len läg­ger ned, skri­ver saj­ten Fes­ti­val­ryk­ten. Årets fes­ti­val äger rum den 24–29 ju­li och blir den 30:e i ord­ning­en. Se­dan är det slut, en­ligt ar­ran­gö­ren Hå­kan Karls­son. – It’s bet­ter to burn out than fa­de away, sä­ger han till Fes­ti­val­ryk­ten. Någ­ra sjun­kan­de be­söks­siff­ror är det dock in­te frå­ga om, en­ligt Hå­kan Karls­son, som star­ta­de fes­ti­va­len för 30 år se­dan till­sam­mans med sin bror Mag­nus.

– De ser bra ut och lig­ger i sam­ma ni­vå­er som ti­di­ga­re år, och det har ing­et att gö­ra med att det blir en sista fes­ti­val, sä­ger han.

Se­dan star­ten har Em­ma­bo­da va­rit en sam­lings­plats för svensk in­die­pop men har un­der se­na­re år ori­en­te­rat sig mer åt elektro­nisk mu­sik och hiphop.

Hå­kan Karls­son har lo­vat att läg­ga ned ti­di­ga­re, bland an­nat för tio år se­dan in­för fes­ti­va­lens 20-års­ju­bi­le­um. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.