Skol­ver­ket: Sport spri­da prov

Hallands Nyheter - - Sverige/ Världen -

■■UT­BILD­NING. Än­nu en gång har fus­kan­de med na­tio­nel­la prov upp­täckts.

– Det ver­kar ha bli­vit som en slags sport att få ut pro­ven, sä­ger Ka­rin Hector­sta­h­re, en­hets­chef på Skol­ver­ket.

Fa­cit till kurs­prov i ma­te­ma­tik för gym­na­si­et säljs bland ele­ver, och det gäl­ler prov som hålls den här vec­kan.

– Des­sa fa­cit ska va­ra in­låsta tills pro­vet är ge­nom­fört. Vår be­döm­ning är att det är ett hand­ha­van­de­fel, att man in­te har han­te­rat det här ma­te­ri­a­let kor­rekt på sko­lor­na, sä­ger Ka­rin Hector­sta­h­re. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.