Maf­fia tog över flyk­ting­cen­ter

Hallands Nyheter - - Sverige/ Världen -

■■ITALIEN. Den ita­li­ens­ka maf­fi­an har in­fil­tre­rat ett av Eu­ro­pas störs­ta cen­ter för flyk­ting­mot­tag­ning och levt gott på de stat­li­ga me­del som öron­märkts för flyk­ting­ar.

I en mor­gon­räd an­hölls 68 per­so­ner i sta­den Iso­la di Ca­po Riz­zu­to i söd­ra Italien. En­ligt åkla­ga­ren miss­tänks de an­håll­na för bland an­nat in­bland­ning i en maf­fi­a­or­ga­ni­sa­tion, ut­press­ning, miss­bruk av stat­li­ga me­del och be­drä­ge­ri.

En­ligt po­li­sen till­hör många av de an­håll­na Ndrang­he­ta­kla­nen. (Tt­reu­ters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.