Fäng­el­se för pi­rat­saj­tens le­da­re

Hallands Nyheter - - Sverige/ Världen -

■■BROTT . En 26­årig man som ut­pe­kats som hu­vud­man för pi­rat­saj­ten Swe­fil­mer döms till tre års fäng­el­se för brott mot upp­hovs­rättsla­gen och grov pen­ning­tvätt.

En 23­årig man får vill­kor­lig dom och sam­hälls­tjänst för brott mot upp­hovs­rättsla­gen.

26­åring­en ska be­ta­la 14 mil­jo­ner kro­nor i er­sätt­ning till sta­ten för att han fått in­koms­ter av brotts­lig verk­sam­het, bland an­nat an­nonsin­täk­ter från saj­ten, en­ligt do­men. Saj­ten som åta­let gäl­ler stäng­des 2015. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.