Nya rön om anorex­ia

Hallands Nyheter - - Sverige/ Världen -

■■FORSKNING. En ny ge­ne­tisk stu­die ger fler led­trå­dar kring var­för vis­sa män­ni­skor drab­bas av anorex­ia, rap­por­te­rar Ve­ten­skaps­ra­di­on. Sjuk­do­men kan ha bå­de psy­ki­a­tris­ka och äm­nes­om­sätt­nings­mäs­si­ga or­sa­ker, vi­sar stu­di­en.

– Tills nu har vi an­sett att anorex­ia ner­vo­sa är en psy­ki­a­trisk sjuk­dom. Men de ge­ne­tis­ka sam­ban­den vi upp­täckt gör att vi mås­te tän­ka om, sä­ger Cynt­hia Bu­lik, som fors­kar om anorex­ia vid Ka­ro­lins­ka in­sti­tu­tet och är en av fors­kar­na bakom stu­di­en, till SR. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.