Sköld­pad­dor för mil­jo­ner smugg­la­des

Hallands Nyheter - - Sverige/ Världen -

■■330 utrot­nings­ho­ta­de landsköld­pad­dor har stop­pats i tul­len på Ku­a­la Lum­purs flyg­plats. Sköld­pad­dor­na, som smugg­lats in från Ma­da­gas­kar, be­räk­nas ha ett vär­de av näs­tan 2,5 mil­jo­ner kro­nor.

Det var när tul­len ef­ter ett tips un­der­sök­te fem miss­tänk­ta lå­dor, märk­ta som ste­nar, som upp­täck­ten gjor­des. Rep­ti­ler­na, av ar­ter­na ma­da­gas­kisk sporr­sköld­pad­da och strålsköld­pad­da, ska va­ra vid liv och oskad­da, en­ligt tul­len. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.