I DAG

Hallands Nyheter - - Sverige/ Världen -

■■USA. Tur­ki­ets pre­si­dent Re­cep Tayy­ip Er­do­gan mö­ter pre­si­dent Do­nald Trump i Washing­ton.

■■FINLAND. Rät­te­gång i Åbo mot våld­täkt­san­kla­ga­de med­lem­mar av Ku­bas vol­ley­bol­lands­lag.

■■FORUM. Havs- och vat­ten­myn­dig­he­tens Havs- och vat­ten­fo­rum. Mi­nist­rar­na Ka­ro­li­na Skog (MP), Isa­bel­la Lö­vin (MP) och Sven-erik Bucht (S) del­tar.

■■PRISFÖRELÄSNING. Cra­fo­ords­ka stif­tel­sen ar­ran­ge­rar fö­re­läs­ning med årets pris­ta­ga­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.