90 PRO­CENT

Hallands Nyheter - - Ekonomi -

upp­går in­du­strins ka­pa­ci­tets­ut­nytt­jan­de till se­dan det ökat med 0,4 pro­cen­ten­he­ter un­der årets förs­ta kvar­tal, en­ligt be­räk­ning­ar från SCB.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.