Bätt­re än vän­tat av RWE

Hallands Nyheter - - Ekonomi -

Den tys­ka ener­gi­kon­cer­nen RWE re­do­vi­sar ett nå­got bätt­re re­sul­tat än vän­tat för årets förs­ta kvar­tal. Vins­ten från kärn­verk­sam­he­ten sjönk 6,5 pro­cent till 2,13 mil­jar­der eu­ro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.