Van­lig stu­dent blir film­stjär­na

Hallands Nyheter - - Tv Guide - HBO NORDIC

En van­lig stu­dent blir Hol­ly­wood­stjär­na över en natt i nya se­ri­en ”Fa­mous in lo­ve”. Se­ri­en ba­se­ras på Rebecca Ser­les bok med sam­ma namn. Pai­ge Town­sen går på au­di­tion till en stor­film, och till sin för­vå­ning får hon hu­vud­rol­len. Nu mås­te hon vän­ja sig vid kän­dis­ska­pet, sam­ti­digt som hon dras in ro­man­tis­ka kom­pli­ka­tio­ner med si­na två mot­spe­la­re Rai­ner och Jor­dan. Med i bil­den finns ock­så Pai­ges bäs­ta vän, Ja­ke. Förs­ta sä­song­en finns att ström­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.