Kor­rar grans­kar bo­stads­bubb­la

Hallands Nyheter - - Tv Guide - SVT2 20.00

Den förs­ta bo­sta­den, oav­sett om man stu­de­rar el­ler in­te, blir allt svå­ra­re att ha råd med. ”Kor­re­spon­den­ter­na” åker bland an­nat till Ne­der­län­der­na för att för­sö­ka hit­ta en lös­ning på pro­ble­met.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.