Park­mu­sik i som­mar

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

* 28 ju­ni, Var­berg Big Band

* 29 ju­ni, Chuck Ber­ry Ma­nia

* 30 ju­ni, Se­cond ti­me big band

* 1 ju­li, Var­berg Pri­de

* 2 ju­li, ”Var­för grå­ter pap­pan?” med Te­a­ter Tram­po­lin

* 2 ju­li ”Från Char­lie Chaplin till Alice Babs” med Jen­nie Lindgren, Jo­nas Ri­me­i­ka och Per Strandberg

* 5 ju­li, Emel Mathlout­hi

* 6-9 ju­li, Var­bergs Jazz­da­gar (The County House Jazz Band, Sweet Litt­le Ang­els och Jo­han­na Hjort, Bo­he­mi, Em­ma Nor­den­stam och Pe­ter Englund Kvar­tet)

* 12-16 ju­li, Lo­ka­la mu­si­ker och dan­sa­re från Stu­di­e­för­bun­den i Var­berg

* 19 ju­li, Var­gen

* 20 ju­li, Allsång med Cal­le Carls­son och Fan­tas­tis­ka un­der­håll­nings­ban­det

* 21 ju­li, Fa­mil­je­fö­re­ställ­ning ”Zong Ztar - På rym­men i rym­den”

* 21 ju­li, Ida Re­dig

* 22 ju­li, Au­re­lia Dey

* 23 ju­li, Two Smo­king Bar­rels och Cor­ti­na Li­ne

* 26 ju­li, Stre­et Bour­bon Band

* 27-30 ju­li Var­bergs Vis­da­gar (Lo­fot, Maia Hi­ra­sa­wa, Na­dice Fred­riks­son, To­ni Hol­gers­son, Dan Hy­lan­der, Sop­hie Zel­ma­ni, Alice B och Kaj­sa&mar­le­na)

* 2 au­gusti, Unga lo­ka­la för­må­gor

* 3 au­gusti, West of Eden

* 5 au­gusti, Bre­a­bach

* 6 au­gusti, Vi­er Bril­len

Bild: - -

SVENSK POP. Ida Re­dig som ny­li­gen har släppt sing­eln ”Du är kär i mig” kan ses 21 ju­li.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.