Fre­da­de gång­ba­nor

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

le­da­ren ”Hur många gå­ga­tor kla­rar Fal­ken­berg? (11/5).

FAL­KEN­BERG. I HN:S ledare 11 maj för Dag Gustavs­son fram klo­ka tan­kar om Fal­ken­bergs gå­ga­tor. Jag tror att de fles­ta gå­en­de i Fal­ken­bergs cent­rum in­stäm­mer.

Bi­lar­na är in­te nå­got stör­re pro­blem. Det är vär­re med cyk­lar­na som med över­läg­sen själv­klar­het träng­er un­dan de gå­en­de. Bra om po­li­sen fort­sät­ter med att upp­fost­ra cy­klis­ter­na! An­ders Bro­gren

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.