Trön­ninge sko­la

Hallands Nyheter - - Varberg -

* Be­slu­tet att byg­ga Trön­ninge sko­la fat­ta­des i ja­nu­a­ri 2014 av barn- och ut­bild­nings­nämn­den.

* Sko­lan har plats för 800 ele­ver och är en F-9 sko­la.

* Bud­ge­ten för skol­byg­get låg på 275,5 mil­jo­ner kro­nor. Slut­no­tan kom­mer att ham­na li­te läg­re.

* Id­rotts­cent­ret Treste­get som har byggts in­till sko­lan och in­ne­hål­ler id­rotts­hall, gym­nas­tik­hall och fri­id­rotts­an­lägg­ning ha­de en bud­get på 148 mil­jo­ner kro­nor.

* In­vig­ning av bå­de Trön­ninge sko­la och Treste­get sker den 20 au­gusti.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.