Gråtrut (La­rus ar­gen­ta­tus), och skratt­mås (La­rus ri­di­bun­dus), mås­fåg­lar

Hallands Nyheter - - Varberg -

Gråtru­ten är brun som ung. Grå blir den först vid fem års ålder, när den blir köns­mo­gen. Känns igen på sin gu­la näbb med röd prick. Kan bli upp till 15 – 20 år gam­mal. – Gråtru­tar­na är glups­ka. De sväl­jer lätt en halv spe­ci­al, el­ler en ej­derunge. De äter allt från små­fisk till få­gel­ung­ar och av ka­da­ver, sä­ger Mi­kael Nord. – Många fåg­lar stan­nar i bo­et tills de kan fly­ga. Men

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.