Pil­fink (Pas­ser mon­ta­nus), och grå­sparv (Pas­ser do­me­sticus), sparv­fin­kar

Hallands Nyheter - - Varberg -

De här stads­bor­na är lät­ta att för­väx­la med varand­ra. Grå­spar­ven har grå hjäs­sa och byg­ger gär­na sitt bo un­der tak­pan­nor. Pil­fin­ken har brun hjäs­sa och en svart fläck på kin­den och hål­ler helst till i få­gel­hol­kar. – Här in­ne i cen­tra­la stan finns det in­te så många pil­fin­kar. Det mesta man ser är grå­spar­var. De hål­ler sig mest vid kafé­er­na. I Sve­ri­ge är grå­spar­ven så an­pas­sad till män­ni­skan att man i stort sett ba­ra hit­tar den in­ne i by­ar och stä­der, sä­ger Mi­kael Nord.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.