Ka­ja (Cor­vus mo­ne­du­la), kråk­få­gel

Hallands Nyheter - - Varberg -

Får en kull om året med två till tre ung­ar. Byg­ger gär­na bon un­der takå­sar och i skor­ste­nar. På vin­ter­halv­å­ret över­vint­rar många ka­jor från Fin­land och Ryss­land i söd­ra Sve­ri­ge, gär­na i par­ker för där kän­ner de sig skyd­da­de. Ka­jan är in­te spe­ci­ellt rädd för män­ni­skan. – Al­la kråk­fåg­lar sam­las i floc­kar och ka­jor är väl­digt so­ci­a­la in­om floc­ken. Om de kom­mer in på varand­ras re­vir när de häc­kar kan de bör­ja brå­ka med varand­ra. Då kan de ska­da varand­ra, sä­ger Mi­kael Nord. – De blir lätt ta­ma och hop­par gär­na upp på tall­ri­kar och tar mat. Kafé Mig­non har satt upp trå­dar

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.