Tam­du­va (Co­lum­ba li­via), duv­få­gel

Hallands Nyheter - - Varberg -

Hål­ler sig till en och sam­ma part­ner he­la li­vet. Byg­ger bon på al­la ty­per av bygg­na­der, öp­pet el­ler i hå­lig­he­ter. – Den ty­pen av du­va som vi of­tast ser in­ne i stan är tam­du­van, som stam­mar från klipp­du­van. Den häc­kar vilt vid klipp­stup. Tam­du­van är en rik­tig stads­bo. De är so­ci­a­la men på ett för oss li­te mer oord­nat sätt än till ex­em­pel ka­jor­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.