Åtals­ti­den flyt­tas fram – igen

Hallands Nyheter - - Varberg -

VAR­BERG: Åtals­ti­den för man­nen som är miss­tänkt för två våld­täk­ter skul­le gå ut på ons­da­gen. Men nu vi­sar det sig att åtals­ti­den är för­längd yt­ter­li­ga­re en gång, nu till 31 maj. Själ­va för­un­der­sök­ning­en är över­läm­nad till ad­vo­kat Edip Samu­els­son som tro­ligt­vis be­gärt yt­ter­li­ga­re två vec­kor för att grans­ka det, al­ter­na­tivt att han be­gärt nå­gon kom­plet­te­ring i ut­red­ning­en. HN har sökt Samu­els­son ut­an re­sul­tat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.